apr 26

Container kommer första helgen i maj

Röj för sommaren! Passa på att slänga bråtet som inte ryms i soprummen!

Från fredag eftermiddag den 4 maj till måndag morgon den 7 maj, står en tolv kubikmeters container beredd att härbärgera ditt skrymmande skräp.

Containern står på gräset i Dockanparken vid Isbergs gata 4 (se bild nedan).

Pilen pekar på containerns placering.