sep 14

Container för skrymmande avfall

Helgen den 10-11 oktober kommer en 30 kubikmeters container att finnas på plats för att härbärgera ert skrymmande avfall. Den står på parkeringen utanför Isbergs gata 4.

Här nedan finns ett informationsblad om containern som Il Recycling, ställer på plats.

Container