dec 22

Besked kring besiktningen

Femårsbesiktningen genomfördes den 22 november 2016. Det slutgiltiga besiktningsprotokollet, som pekar på de fel som byggherren JM måste rätta till i fastigheten, är ännu inte klart. Till den 20 mars 2017 ska allt vara åtgärdat. Då är det slutbesiktning.

Eventuella frågor kan mejlas till besiktningsmannen Magnus Winberg, magnus.winberg@hoab.com  .