nov 10

Besiktning den 22 november

5-årsbesiktningen för brf Skrovet genomförs tisdagen den 22 november.

Det är av största vikt att medlemmar som har anmält ärenden för besiktning är hemma och förklarar problematiken för besiktningsmannen Magnus Winberg från Byggadministration Harald Olsson AB.

Till skillnad från tvåårsbesiktningen  blir det ingen allmän genomgång av föreningens alla lägenheter. Endast boende som har anmält fel till styrelsen, som besiktningsmannen anser ryms inom femårsgarantin, får besök av inspektionsgruppen – som förutom besiktningsmannen består av representanter för brf Skrovet styrelse, byggherren JM och entreprenören Peab.
Garantitiden är generellt fem år med undantag för vitvaror, blandare/VS-armaturer, invändiga målningsarbeten och tapetdragningar där garantitiden är begränsad till två år.

Tidsplan för besiktningen tisdagen den 22 november 2016

  • Mellan kl 9 och 12 besiktigas lägenheter i trappuppgångarna Isbergs gata 10A och Isbergs gata 6.
  • Mellan klockan 13 och 16 besiktigas lägenheter på Isbergs gata 4 och Isbergs gata 8A.

Besiktningsmannen Magnus Winberg följer den lista som styrelsen har upprättat över mottagna anmälningar. Det är, som sagt, viktigt att medlemmen är på plats och argumenterar kring det anmälda felet.

Är det inte möjligt bör medlemmen ta kontakt med Magnus Winberg via mejladressen magnus.winberg@hoab.com  och ställa lägenhetens ytterdörr i serviceläge så att inspektionsgruppen kommer in. Ytterligare inspektionstillfällen kommer inte att erbjudas.

Hur ställer man sin ytterdörr i serviceläge?

När du går hemifrån och låser din ytterdörr vrider du oftast nyckeln så att den
hamnar i läge kl 12 om du tänker dig låskolven som en urtavla. Låset är då i normalläge [se bilden nedan].

Men vrider du nyckeln så att du stannar på kl 10 och tar ut den, har du satt låset i serviceläge [se bilden nedan].

I serviceläget kan besiktningsgruppen komma in i lägenheten, utföra sina uppgifter och därefter låsa dörren.

img_0112