jan 11

Avräkningarna för varmvatten har anlänt

Vill du titta närmare på din varmvattenförbrukning?

Avräkningarna från Minol för perioden oktober-december 2017 har anlänt. Kontakta styrelsen om du vill se din avräkning. Du betalar för varmvattnet genom föreningens ordinarie avgiftsavier. Läs mer här.

Från den 1 oktober 2017 till den 1 januari 2018 har brf Skrovets fastigheter sammanlagt förbrukat 650,321 kubikmeter vatten. Den administrativa avgiften för mätningen uppgår till 20:80 kr per månad.