jul 5

Avräkningar för varmvatten klara

Vill du titta närmare på din varmvattenförbrukning?

Avräkningarna från Minol för perioden april-juni 2017 har anlänt. Kontakta styrelsen om du vill se din avräkning. Du betalar för varmvattnet genom föreningens ordinarie avgiftsavier. Läs mer här.