mar 31

UPPDATERING! Viktig information för föreningens medlemmar

Under morgonen har en av föreningens medlemmar uppmärksammat att en hissmontör som arbetat med hissen på Isbergs Gata 8A uppvisat symptom på Corona-viruset.

Vi uppmanar därför boende på Isbergs Gata 8A att i största mån undvika att använda hissen tills vidare information delges.

Hissmontören är informerad om situationen och det är under utredning. Sanering kommer genomföras av hissbolaget.

UPPDATERING
Hissmontören är kontrollerad och har ingen feber eller smitta. Kones ambition är att följa alla regler och rekommendationer som sätts upp för att se till så att ingen smitta sprids.