aug 25

Ventilation stängs centralt

En anlagd brand i Kockums gamla verkstadslokaler rasade i början på augusti. Rökutvecklingen var mycket omfattande. Men vindarna blåste in mot centrala Malmö. Brf Skrovets fastigheter undgick röken.

Brandmyndigheterna gick ut med VMA – Viktigt Meddelande till Allmänheten – där Malmöborna uppmanades att hålla sig inomhus samt att stänga fönster, dörrar och ventilation.

Hur stänger man ventilationen? Svaret är att det måste göras centralt.

Om det inträffar en närliggande olycka med kraftig rökutveckling eller farligt gasutsläpp bör frånluften via köksfläkt och badrum slås av för att minska luftintaget till lägenheten. Eftersom frånluften stängs av centralt manas föreningens boende vid en olycka eller ett farligt utsläpp att kontakta Bredablicks felanmälan eller, efter kontorstid, Jour Örestad.