feb 27

Ventilation kräver inspektion – och besök

OVK står för obligatorisk ventilationskontroll.

I vår ska en kontroll av detta slag genomföras i brf Skrovets fastigheter. Det är lag på att en fastighets ventilation ska besiktigas minst vart femte år. Läs mer på Boverkets webbplats.

Styrelsen har gett entreprenören Bravida uppdraget att genomföra OVK:n – som kommer att kräva besök och besiktning i brf Skrovets samtliga lägenheter och lokaler. Mer info kommer när tidpunkt för besiktningen är fastlagd.