sep 16

Vattenläcka på Isbergs gata 8

Ett rör innanför duschen till en lägenhet på Isbergs gata 8 sprang läck under onsdagen.

Vatten droppade ner till underliggande lägenheter och lokaler. Brandkår, jourtjänst och rörläggare tillkallades för att lösa problemet.

Strax efter klockan 18 var läckaget stoppat. Skadesanering väntas äga rum de närmaste dagarna. Omfattningen av skadorna är i skrivande stund inte möjlig att överblicka.

I detta sammanhang kan det vara värt att påpeka att huvudkranen till lägenheternas vattentillförsel finns bakom tvättmaskinen i badrummet. Mer information finns i ”skötselpärmen” som delades ut när stod färdigt.