mar 24

Uppdatering: start av solcellsinstallation

I nästa vecka börjar Täta Tak med solcellsanläggning. I samband med installationen kommer det att vara några personer från Täta Tak som rör sig på vinden, trappor/hiss och på taken.
Jobbet kommer att pågå drygt en månad enligt plan.
/Styrelsen