jun 11

Uppdatering projekt solceller

Täta Tak att man är klar med montage av solcellerna och avslutar med att man lyfter ner överblivet material kommande fredag. Färdiganmälan kommer att skickas till E.On för godkännande. Det är än något oklart när detta är färdigt. Styrelsen meddelar när godkännandet är genomfört.