nov 22

Uppdatering: Poolcykel

Efter inkomna svar från intresseenkäten som skickades ut gällande poolcykel har styrelsen nu valt att lägga ner vidare undersökning. Totalt inkom 16 svar från föreningens medlemmar, varav 12 inte var intresserade.

/Styrelsen