maj 23

Uppdatering krign genomförande av spindelsanering

Efter genomförd enkät för att uppskatta intresse för spindelsanering var det endast 18 medlemmar som har meddelat intresse. Styrelsen har baserat på enkät resultatet och i samråd med Anticimex beslutat att inte genomföra någon spindelsanering. Anticimex bedömer det som meningslöst när det är få balkonger som ska saneras och spindlar kommer att spridas från icke sanerade balkonger.