sep 26

Undvik miljörummen på måndag!

Brf Skrovet byter entreprenör för hantering av sorterat avfall – wellpapp, tidningar, plast, metall, glas, batterier, ljuskällor, elektronik med mera. 

Från och med måndagen den 1 oktober 2018 tar Ragn-Sells AB över de uppgifter som hittills har skötts av Stena Recycling. I samband med skiftet till den nya entreprenören Ragn-Sells ska miljörummen tvättas.

Styrelsen manar brf Skrovets medlemmar och hyresgäster att försöka låta bli att kasta hushållssopor och sorterat avfall medan bytesarbetet pågår under måndagen.