mar 25

Underhållsspolning

Enlighet föreningens underhållsplan har styrelsen har lagt en beställning för genomförande av underhållsspolning i  fastigheternas lägenheter. Spolningen kommer ske från den 19/4 och genomförs sedan 9 dagar framåt. 

Vår fastighetsskötare från Bredablick kommer finnas behjälplig på plats under dessa dagar.

För att underlätta ber vi er att sätta era dörrar i serviceläge under dessa dagar så att spolarna kan komma in och genomföra sitt arbete. 

Mer information kommer att lämnas inom kort

/Styrelsen