okt 17

Telias tjänster blir 20 kronor dyrare i månaden

Telia levererar bredband, teve och telefon till Brf Skrovets medlemmar. Sedan januari 2016  har priset varit 200 kronor för en bredbandshastighet på 100/100 Mbit/s. Avgiften har betalats via samma avi som månadsavgiften.

När avgiften för bredband lades fast 2016 fick föreningen en rabatt, som nu har upphört. Därför höjs avgiften till Telia med 20 kronor per lägenhet och månad. Det innebär att den sammanlagda bredbandskostnaden från och den 1 januari 2018 blir 220 kr per lägenhet.

Eftersom brf Skrovet inte har några planer på avgiftshöjningar innebär Telias höjning att summan på den månatliga avgiftsavin till medlemmarna blir 20 kronor högre nästa år.