apr 16

Takbyte

Från den 26 april till och med oktober 2021 kommer ett projekt att löpa för takbyte på Skrovet 3. Wihlborgs kommer att byta tätskikten på samtliga delar inkluderat sedumtaken (gröna tak). Under första veckan för arbetena kommer en mobilkran att vara på plats för att ta ned befintligt sedumtak och lyfta upp nytt material. Mobilkranen kommer att återvända under projektets gång, det kommer vi då att informera om efter hand. Mobilkranen kommer att placeras enligt nedan.

För frågor kring projektet ber vi er att höra av er till Kristoffer Grahn (Kristoffer.Grahn@wihlborgs.se, 040-690 57 38) eller Magnus Leo (magnus.leo@wihlborgs.se, 040-690 57 87)