okt 20

Summering av föreningen extrastämma

Den 11/10 hölls extrastämma för att besluta om installation av solceller.
Under stämman beslutades det om att gå vidare med styrelsens förslag om solceller.  Stämman beslutade enhälligt att ge styrelsen mandat att gå vidare med projektet att förse föreningens tak med solceller och att välja lämplig leverantör.