mar 24

Spindelsanering och Plock av mås ägg

Anticimex kommer i uppdrag av styrelsen genomföra spindelsanering och plocka mås ägg.
Plockningen av mås ägg kommer ske 1 gång/vecka under deras häckningsperiod april – juli.