maj 13

Spindelsanering Brf Skrovet

På föreningsstämman 10/5 diskuterades huruvida föreningen ska utföra spindelsanring. Det framkom att det finns olika uppfattningar och önskemål bland föreningens boende.

Tidigare år har saneringen gjorts via besprutning av husens utsida men inte från innegården. Detta beroende bl a på svårighet/kostnad att använda lift på gården. Några har upplevt att detta inte har gett tillräckligt resultat.

Ett alternativ kan vara att besprutning sker inifrån balkongen. Vilket betyder att entreprenören måste ha tillgång till er balkong. Om ni inte är hemma måste dörrlåset sättas i service läge. Någon från styrelsen kommer att vara med under behandlingen.

Styrelsen behöver veta om vilka som vill ha besprutning av egen balkong. Styrelsen behöver ett snabbt svar för att kunna ta ett beslut på styrelsemötet den 22 maj.

Är du intresserad av att besprutning görs från din balkong skicka då ett mejl till styrelsen@brfskrovet.se
alternativt kontakta någon i styrelsen.