jul 6

Soprummet

Det har uppkommit klagomål kring hur medlemmar slänger sopor i miljörummet.
Vi vill förtydliga och uppmanar alla att skära sönder skrymmande kartong eller i bästa fall om det är mycket emballage ta detta till miljöstationer som finns utplacerade i Malmö. I de fall våra soptunnor är överfyllda så töms inte sopkärlen.

Har du synpunkter eller åsikter kring hur medlemmar slänger skräp i miljörummet ber vi er kontakta styrelsen på styrelsen@brfskrovet.se