jan 4

Släng inte fimpar från balkongerna

Fimpar som slängs ut från balkongerna skräpar ner såväl på gården som på underliggande grannbalkonger.

Snälla, använd askfat när ni eller era gäster röker på balkongerna. Släng inte iväg fimparna utanför räcket. Styrelsen har fått klagomål.