nov 9

Skrovet trappar upp amortering

Vid sammanträdet i slutet av oktober antog brf Skrovets styrelse budgeten för 2017.

Föreningens ekonomi är god. De nuvarande avgifterna bibehålls nästa år. Ingen höjning alltså.

Däremot beslöt styrelsen att öka amorteringen med 500 000 kr om året på föreningens dyraste lån, som omfattar cirka 22 miljoner kronor till 4,07 procents ränta.

Det innebär att föreningen årligen amorterar omkring en miljon kronor på alla sina banklån, som sammanlagt uppgår till cirka 75 miljoner kronor. Skulle förutsättningarna förändras kan brf Skrovets styrelse själv besluta att återgå till den tidigare amorteringstakten på 500 000 kronor om året.

I samband med att budgeten antogs beslöt styrelsen att under 2017 gå igenom framtida behov och budgetering i underhållsplanen.