jan 17

Skadedjur på vinden på Isbergs gata 6

Skadedjur har hittats bland vindsförråden på Isbergs gata 6. Saneringsföretaget Nomor inleder bekämpningsarbetet under torsdagen. Djuren utgör framför allt ett hot mot textilier.

  • Om du har textilier i ditt vindsförråd, packa in dem i väl tillslutna lådor eller plastpåsar.
  • Kontrollera om ditt förråd har angripits och notera skadorna.

Styrelsen har kontaktat föreningens försäkringsbolag och tillkallat Nomor för att hantera problemet.