mar 31

Så här sätts låset i serviceläge när ventilationen ska ställas in

Alla lägenheter måste hållas tillgängliga för inställning av ventilationen måndagen den 9 april och tisdagen den 10 april.

Fastigheternas ventilationssystem måste kontrolleras regelbundet för att slå vakt om en god inomhusmiljö och en balanserad energiåtgång. Konsultföretaget Bravida har fått i uppdrag av brf Skrovet att justera fastigheternas ventilation. Under inställningsarbetet, som äger rum måndagen den 9 april och tisdagen den 10 april, måste Bravida ha tillgång till föreningens samtliga lägenheter.

I varje trappa finns ett anslag som närmare meddelar när injusteringen ska genomföras i de olika trappuppgångarna. Har du inte möjlighet att närvara vid den tid som du har tilldelats kan du ge åtkomst till din lägenhet genom att ställa låscylindern till din ytterdörr i serviceläge (se nedan) när du går hemifrån. Du kan också lämna nyckeln till en hemmavarande granne.

Styrelsen är mycket tacksam om alla medlemmar ser till att Bravidas personal
kommer in i deras bostäder. Föreningen kommer att drabbas av dryga extrakostnader om ytterligare inställningstillfällen måste ordnas.

 

Hur ställer MAN ytterdörren i serviceläge?

När du går hemifrån och låser din ytterdörr vrider du oftast nyckeln så att den
hamnar i läge kl 12 om du tänker dig låskolven som en urtavla. Låset är då i normalläge [se bilden nedan].

Men vrider du nyckeln så att du stannar på kl 10 och tar ut den, har du satt låset i serviceläge [se bilden nedan].

I serviceläget kan personalen komma in i lägenheten, utföra sina uppgifter och därefter låsa dörren.

img_0112