jan 18

Så får du bukt med matos

Tycker du att utsuget i kökskåpan, som ska ta hand om matoset från dina kokplattor, är alltför beskedligt?

Öppna i så fall fönstret i ett angränsade rum. Då ökar luftintaget i lägenheten – och därmed förstärks luftutsuget ovan kokplattorna så att matoset försvinner. Rådet kom från byggherren JM vid inflyttningen i brf Skrovet 2011.

Fastigheternas ventilation är baserad på övertryck. Därför är det absolut förbjudet att på eget bevåg byta ut den befintliga kökskåpan mot en köksfläkt. En fläkt rubbar hela ventilationssystemet: grannlägenheter kan drabbas av inträngande matos, oacceptabla ljudnivåer och bristfällig luftväxling.