apr 27

Rivningsmassor blir ramp

Rivningen  av Stadsarkivets gamla byggnad invid Tyrénhuset på Isbergs gata fortsätter.

I denna veckas nyhetsbrev berättar entreprenören Skanska att rivningsmassorna används som plattform för den rivande maskinen. Läs nyhetsbrevet här:

Förra nyhetsbrevet från Skanska finns här.