feb 1

Rivning vid gamla stadsarkivet

Rivningsarbetet vid Stadsarkivets tidigare fastighet ska komma igång nu början på februari.

Entreprenören Skanska Wihlborgs har skickat ut ett informationsbrev med kontaktuppgifter och information om avspärnningar inför det förestående arbetet med Tyrénhuset.

Läs brevet här: Information Tyrénhuset Skanska

Skanska utlovar återkommande informationsbrev under projektets gång.