maj 18

Retur av filter

Då filterna som delades ut var för stora och behöver bytas ut så kommer vi placera ut kartonger som kommer ställas vid varje entré. Vi ber alla lägga de för stora filtren i för retur i dessa kartonger.