nov 22

Resultat Kanalrensning

Under oktober genomfördes kanalrensning i föreningen. Totalt var det 17 lägenheter det inte kunde genomföras rensning på – dessa medlemmar kommer bli kontaktade för nytt datum den 15 december.
Den kostnad som den ytterligare rensning hänför kommer föreningen stå för denna gången, men om ytterligare tillfällen behövs bokas faller kostnaden på berörd medlem.

Utfallet från rensningen visade även på att ett antal lägenheter saknar fläktfilter – dessa medlemmar kommer få en lapp i sin brevlåda för att åtgärda problemet.