maj 31

Radonmätning godkänd

Radonmätningen som utfördes på bostadsrättsföreningen blev godkänd och samtliga värden ser bra ut och ligger under det rekommenderade gränsvärdet på 200 Bq/m3.