maj 25

Problem med entrédörrar

I samband med inbrottet tidigare i veckan har flera problem med entrédörrar upptäckts och åtgärdats.

    • På Isbergs gata 4 fungerade portkoden efter klockan 20 och detta ska vara åtgärdat.
    • Ytterdörrarna på Isbergs gata 8 och Isbergs gata 10 (in mot gården) har felanmälts och kommer att åtgärdas. Eventuellt fungerar inte portkoden på dessa dörrar fram tills dess att problemet är löst. Dessa kan dock öppnas med nyckel.
    • Vi kommer också att byta portkod.