maj 26

Postnord paketbox

Föreningen har fått erbjudande från PostNord att ställa upp paketbox på innergården för att få närmare till avhämtning av beställda paket som levereras av PostNord.
Eftersom fler och fler handlar på nätet så har styrelsen accepterat erbjudandet och känner att det är bra för boende i föreningen.
Paketuthämtningen kan också utnyttjas av andra som bor i närområdet och föreningen får följa upp om det kan någon negativ påverkan på var innegård med för mycket spring från främmande.

Uppställning blir bakom cykelförrådet och befintligt cykelställ och bänk kommer att flyttas.

Det kommer inte kosta föreningen något utan PostNord står för alla kostnader och service/underhåll. Även skador som kan uppkomma står PostNord för.

Utrullning till olika platser inom Malmö kommer att påbörjas under vecka 22. Inte klart när det på aktuellt för Isbergs Gata

Styrelsen hoppas att paketbox för avhämtning blir något positivt för alla föreningens boende. Om det upplevs som negativt har vi möjlighet att ta bort den.

Vid frågor kan ni vända er till styrelsemailen.