feb 15

Posten inte utdelad

När brf Skrovet bytte kod till entrédörrarna, den 12 februari, nådde den nya koden inte Postnord.

Ingen post från Postnord har därför delats ut sedan den nya portkoden trädde i kraft. Men företaget har nu informerats om den nya koden och förhoppningsvis ska postutdelningen vara igång som vanligt i början på nästa vecka.

Styrelsen beklagar alla olägenheter, som har orsakats av den inställda postutdelningen.