jul 9

Porttelefonen

Porttelefonen är nu i bruk och fungerar. Alla nummer som tidigare var saknade ligger även nu inlagda i systemet.