nov 17

Planer på högt bostadshus vid Dockplatsen

Wihlborgs har övergett planerna på ett hotell invid Sigmahuset vid Dockplatsen. Istället planeras ett bostadshus med två mycket höga byggnadskroppar.

Läs mer om byggplanerna i Sydsvenskan.

Bild: Fojab Arkitekter

Bild: Fojab Arkitekter