mar 10

Parkering på ännu ett plan

Från den 1 april kan brf Skrovets medlemmar utnyttja ännu ett plan i parkeringshuset – meddelar Parkering Malmö, som skriver så här i ett brev till föreningen:

Från och med april månad ändras texten på ert parkeringskort till ”P-kortet gäller plan 3-9”. De innebär att ni framöver har tillgång till parkering på dessa plan som även inkluderar taket.
Om det är fullt på alla plan är det från den 1 april alltså möjligt att parkera på takplatserna. Skulle det vid något tillfälle vara fullt på alla parkeringsplatser mellan plan 3 och 9 kontaktar ni oss för ersättningsparkering.
Med vänlig hälsning
Parkering Malmö

Du hittar mer info om brf Skrovets garageplatser här.

Vill du felanmäla din garageplats ska du vända dig hit.