maj 9

Påminnelse om föreningsstämma

Nästa vecka har BRF Skrovet sin årliga föreningsstämma.

Tid och plats

15 maj kl 18.00 på Mia Maria mittemot föreningens fastighet.

Anmälan

Meddelande om närvaro eller utebliven närvaro behöver ej meddelas styrelsen. Om du vill närvara genom ombud, tillförsäkra att ombudet har med sig en skriftlig, daterad fullmakt som ej är äldre än ett år gammal räknat från tidpunkten för stämma