nov 19

Övergång till gemensam el

E.L. System och Elektrikern Södra kommer genomföra övergången tillsammans.
I samband med övergången till Gemensam EL kommer fastighetscentralerna i respektive huskropp byggas om. Det innebär längre strömavbrott per hus. När ombyggnad av fastighetscentralerna är klara kommer mätarbyte för respektive lägenhet att ske. Dessa elmätare sitter i trappuppgångarna och kommer ersätta era befintliga mätare från kraftbolaget.
Ombyggnad av fastighetscentralerna
26 november kommer fastighetscentralerna att byggas om. Målet är alltid att jobba snabbt och effektivt med så korta avbrott som möjligt. Detta kommer ske torsdagen den 26/11 med start kl. 08.00. Vi reserverar oss för eventuella strömavbrott den 27/11. Nedan finner ni uppskattade tider.
Hus 1 – Isbergs gatan 6 (08.00 – 11. 00) Hus 2&3 – Isbergs gata 8A och 10 (11.00 – 14.00) Hus 4 – Isbergs gata 4 (14.00 – 17.00)
Byte av elmätare till lägenheter
Byte av elmätare kommer ske per hus och trappuppgång och även här har vi som mål med så korta avbrott som möjligt. Efterhand som mätarna har blivit installerade kommer strömmen slås på.
30 november – Hus 1 – Isbergs gatan 6 (08.00 – 16. 00)
1 & 2 december – Hus 2&3 – Isbergs gata 8A och 10(08.00 – 16.00) 3 december – Hus 4 – Isbergs gata 4 (08.-16.00)
Installationstiden för övergång till Gemensam EL är beräknad till 5 dagar. Under dessa dagar kommer det vara förhöjd aktivitet i samtliga trappuppgångar. Hissarna bör undvikas i största mån, då vi inte kan garantera 100% drift.
Väl mött!