maj 3

OBS! Vattnet stängs på Isbergs gata 4 den 8 maj

Under närmaste veckan utförs arbete i huset på Isbergs gata 4 för att åtgärda ett felinstallerat avlopp. Förutom att arbetet medför störningar dagtid behöver också vattnet stängas av tisdagen den 8 maj kl 9:00-15:00.

Samtidigt måste lägenheter anslutna till den berörda avloppsstammen helt avstå från att använda avloppet denna tid. Då ska nämligen omkoppling av den felaktiga avloppsstammen ske. Om avloppet används i samband med omkopplingen kan det få förödande konsekvenser i form av fuktskador med mera.

Du, som har en lägenhet som inte får använda avloppet vid denna tid (gäller lägenhetsnummer som slutar på 4, d.v.s. 41X04), kommer att få ett särskilt brev från Assemblin, entreprenören som ansvarar för åtgärden.
Det är viktigt att du följer instruktionen i brevet och tar kontakt med Assemblin så att det kan säkerställas att åtgärden kan genomföras utan komplikationer.