dec 13

Nytt pris på Telia avtal

Information från Telia gällande vårt avtal:

Nytt pris på era tjänster
Precis som andra företag påverkas vi av det rådande omvärldsläget med ett tuffare ekonomiskt klimat, med bland annat ökade energi- och räntekostnader samt högre leverantörskostnader drivet av inflationen.

För att säkerställa att vi kan fortsätta investera i vår verksamhet och leverera marknadsledande tjänster gör vi nu en prisjustering baserat på indexeringsklausulen i ert avtal.

Vi följer SCBs Konsumentprisindex (1980=100). Vi mäter förändringen mellan oktober 2022 och oktober 2023.

Det innebär att de kollektiva tjänsterna bredband, tv och telefoni på ert avtals höjs med 6,5% per anslutning.

Förändringen träder i kraft 1 januari 2024.
Detta innebär att medlemmarnas nya kostnad blir 180 sek/månad från föregående 169 sek/månad.

/ Styrelsen