sep 17

Nytt infoblad i brevlådorna

Ännu ett informationsblad från brf Skrovets styrelse har sett dagens ljus. Det ligger i samtliga boendes brevlådor i trappuppgångarna.

En digital utgåva av informationsbrevet kan hämtas nedan.