jan 24

Nyhetsbrev Brf Skrovet – Kvartal 4, 2023

Hej alla grannar!

Nu har vi lämnat 2023 bakom oss och 2024 är i full gång. Vad passar då bättre än att använda det fjärde kvartalets nyhetsbrev till att summera hela det föregående året. Det har varit ett händelserikt år där vi i vår förening, precis som alla andra, blivit påverkade av allt som händer runt oss med både räntor som stigit samt en inflation som varit rekordhög. Detta till trots har det varit ett år med många positiva inslag och nedan kommer ett axplock av allt vi gjort under 2023 utöver det dagliga arbetet med att besvara frågor och serva alla medlemmar i Brf Skrovet.

Telia
Vi har under året bytt ut utrustningen från Telia till ny och mer modern utrustning. Telia har under året även höjt priset från 169 kr/mån till 180 kr/mån vilket fortfarande är ett väldigt konkurrenskraftigt pris för bredband, tv och telefoni.

Gemensamhetsytor
Tillsammans med Wihlborgs och våra grannar på Dockterrassen har vi under året fräschat upp vår gemensamhetsyta genom att bland annat göra vid boulebanan, fyllt på med sand i sandlådan på lekplatsen, bytt ut den trasiga sargen på lekplatsen till gatsten samt bytt ut trasiga brädor på bänkarna och borden.

Solceller
I mars påbörjade vi arbetet med att installera solceller på taket och arbetet blev färdigt i slutet av juni. Därefter skickades en färdiganmälan in och sedan slutet av sommaren är vi i Brf Skrovet producenter av grön solenergi. Är någon nyfiken på hur mycket el vi producerar går det att följa produktionen genom att gå in på vår hemsida www.brfskrovet.se och klicka sig vidare till fliken “solcellsstatistik”.

Årsstämma och extrastämma
Förutom vår ordinarie årsstämma i maj genomförde vi även en extrastämma i september där vi röstade igenom dom nya stadgarna. Ytterligare en omröstning krävs och det kommer att ske i samband med ordinarie årsstämma som är planerad att ske den 15 maj 2024.

Utbetalning av el-återbäring
Utbetalning av el-återbäring har skett och alla lägenhetsinnehavare har fått tillbaka pengar motsvarande det antal kilowattimmar som den specifika lägenheten förbrukat under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022.

Kontroll och rensning av ventilationskanaler
Under oktober genomfördes en kontroll och rensning av alla ventilationskanaler. Utfallet var väldigt positivt och efter rensningen är upplevelsen att det “susar” betydligt mindre från ventilationen i badrummet och köksfläkten.

Cykelrensning
I november gjordes den årliga cykelrensningen där uttjänta och oanvända cyklar plockades bort för att skapa mer plats i vårt cykelförråd samt i våra cykelställ.

Luciafika
I sedvanlig ordning bjöd styrelsen in till Luciafika där alla medlemmar gavs möjlighet att umgås med sina grannar, dricka lite glögg och äta lussebullar.

Avgiftsförändring
Precis som alla andra bostadsrättsföreningar som har lån drabbas vi också av ökade kostnader till följd av höjda räntor. Tack vare vår förenings goda ekonomi kunde vi dock hålla avgiftshöjningen på en betydligt lägre nivå än många andra föreningar i Malmö i allmänhet och Dockan/Västra Hamnen i synnerhet. Efter noggrann genomgång av ekonomin beslutade vi att höja avgifterna med 8 % från den 1 januari 2024 vilket vi bedömer räcker för att vi ska klara av dom höjda ränteutgifterna samtidigt som vi bibehåller en god ekonomi i föreningen.

Avslutningsvis vill vi tacka alla medlemmar för deras engagemang under 2023 och hoppas på minst lika högt engagemang under 2024. Vill ni ge oss i styrelsen feedback, har ni några förbättringsförslag eller vill ni dela med er av tankar, önskemål eller funderingar är ni mer än välkomna att maila till styrelsen@brfskrovet.se eller lägga en lapp i styrelsens brevlåda på Isbergs Gata 4.

Hoppas att alla fått en fantastisk start på det nya året!

/Styrelsen