sep 29

Nyhetsbrev Brf Skrovet – Kvartal 3, 2023

Hej alla grannar!

Årets tredje kvartal är till ända och vi i styrelsen har hunnit med att både ha sommarledigt, två ordinarie styrelsemöten samt en extrastämma och nedan kommer några av punkterna vi avhandlat.

Extrastämma

Extrastämma där vi röstade om godkännande av dom nya stadgarna genomfördes den 21 september där det blev ett enhälligt “ja” till att godkänna dom nya stadgarna. Då det behövs en till omröstning för att godkänna stadgarna fanns alternativen att hålla en till extrastämma i vinter eller att genomföra omröstning i samband med årsstämman. Efter önskemål från deltagarna på extrastämman kommer den andra omröstningen att hållas i samband med ordinarie årsstämman till våren.

Spanjoletter och spanjoletthandtag

Det är en del medlemmar som uttryckt att dom har problem med spanjoletthandtagen i deras fönster och därför vill vi i styrelsen påminna om vikten av att underhålla spanjoletthandtagen. Det är meningen att spanjoletten ska vara lätt att öppna och stänga och börjar den kärva är det god tid för underhåll. För att öka fönstrets livslängd och bibehålla en god funktion behöver du smörja låshuset, samtliga kolvar och bromsöverföringen med några droppar olja, 1-2 gånger per år, oavsett om fönstret kärvar eller inte.

Kontroll och rensning av ventilationskanaler

Under hösten 2023 kommer vi att genomföra en kontroll och rensning av alla ventilationskanaler. Mer information om exakta datum kommer att komma när det börjar närma sig och även information om när man behöver sätta in låset i serviceläge alternativt vara hemma och ta emot dom som ska genomföra arbetet. Det är några medlemmar som påpekat att det susar väldigt mycket från ventilationen i badrummen samt från köksfläkten. Efter rensningen av ventilationskanalerna bör “suset” låta betydligt mindre.

Utbetalning av el-återbäring

Utbetalning av el-återbäring har skett på avin för oktober där alla har fått tillbaka motsvarande antal kilowattimmar som lägenheten förbrukat under perioden 1 oktober 2021 till 30 september 2022.

Cykelrensning och användande av cykelförrådet

Vi kommer att genomföra en cykelrensning under hösten då vi sett att det står väldigt många cyklar som är defekta och som inte används. Inför rensningen kommer vi att markera samtliga cyklar där man har möjlighet att ta bort markeringen från dom cyklar som fortfarande är i bruk.

Vi vill samtidigt passa på att be alla som har sin cykel i förrådet och inte använder den regelbundet att förvara den på exempelvis vinden. Vi har väldigt begränsat med utrymme i vårt cykelförråd och då är det bra om dom som dagligen pendlar med cyklarna kan få plats.

Har ni några tankar, funderingar, önskemål eller förslag på något som kan bidra till att utveckla vår förening ytterligare går det bra att både maila till styrelsen@brfskrovet.se och lägga in det i styrelsens brevlåda på Isbergs Gata 4.

Varma hälsningar från styrelsen!