maj 25

Ny styrelse utsedd

Brf Skrovet utsåg en ny styrelse på onsdagskvällen.
Bostadsrättsföreningens årsstämma ägde rum på restaurang Välfärden den 25 maj.

Till ordinarie styrelseledamöter nyvaldes Karin Göransson och Rickard Andersson. Deras mandat varar till 2018.
Till nya suppleanter utsågs Leonora Bassi och Kamile Ceylan. Också de är valda på två år.
Styrelsemedlemmarna Lennart Hansson, Andreas Petersson och Östen Rosvall utsågs vid stämman 2015 och behåller sina nuvarande platser till 2017.

Efter votering beslöts att styrelsens samlade arvode skulle höjas från nuvarande två prisbasbelopp till tre prisbasbelopp. För närvarande uppgår ett prisbasbelopp till 44 300 kr.

Ett förslag om att göra styrelsens protokoll offentliga avvisades men styrelsen fortsätter sträva efter att hålla medlemmarna väl informerade via informationsblad och föreningens webbsajt. Officiella skrivelser och korrespondens kring bygg- och trafikfrågor i närområdet ska, i den mån det är möjligt, läggas ut på webbplatsen.

Annie Rapp, tillika föreningens ekonomiska förvaltare hos Bredablick, var mötesordförande. Hon gjorde en noggrann genomgång av brf Skrovets årsredovisning 2015 under stämman.
I samband med hennes genomgång ställde medlemmarna frågor kring kring bankräntor, bindningstiden för föreningens lån, snöröjning, förvaltningskostnader, försäkringsersättningar, miljörummens lås med mera.

Ett drygt 30-tal medlemmar närvarade vid stämman.