sep 6

Ny lägre ränta för ettårigt lån

Ett av Brf Skrovets lån på drygt 22 miljoners kronor med 3,66 procents ränta löpte ut den förste september. Efter förhandlingar beslöt styrelsen att låta lånet ligga kvar i Handelsbanken under ett år mot en ränta på 0,84 procent.

Att löptiden sattes till bara ett år gjordes för att föreningen ska få en bättre spridning av lånens förfallodagar. På så sätt sprids riskerna bättre över tid.

Föreningens sammanlagda lån i Handelsbanken uppgår för närvarande till cirka 75 miljoner kronor.