okt 29

Ny fördelning av debitering på avier

Från beslut av styrelsen så kommer man förändra debiteringen som finns på respektive boendes avi. Den nya förändringen kommer innebära att du nu kommer kunna se de gemensamma fasta kostnaderna för el och varmvatten på avin månadsvis.

Kostnaderna för den rörliga delen av el och varmvatten kommer debiteras separat kvartalsvis.  

Förändringarna kommer att införas fr o m 2022-01-01.

Har du frågor kan du höra av dig till styrelsen@brfskrovet.se