nov 17

Nej till egna köksfläktar

Klagomål har meddelats till förvaltaren Bredablick om att det luktar matos från ventilationen i en av brf Skrovets fastigheter.

Det kan ha många olika förklaringar. En möjlighet är att någon har installerat en egen köksfläkt – vilket är helt förbjudet.

Ventilationen är ett mycket känsligt instrument, som kräver en noggrant avvägd och väl inställd balans. Om någon installerar extra fläktutrustning rubbas denna ytterst känsliga jämvikt i samtliga lägenheter som anslutna till denna ventilationskanal.

Om någon på egen hand har installerat en köksfläkt ska den omedelbart tas bort.

Inom kort är det dags för översyn av ventilationssystemen i brf Skrovet. Konsultföretaget kommer att notera eventuella obalanser och se till att de åtgärdas.