apr 20

Motioner till årsstämman

Har du en motion du vill lyfta under årsstämman den 15/6? Då behöver den inkomma till styrelsen på mail innan den 15/5.